Firmamız

Kalite Politikamız

Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi müşteri memnuniyetini artırmak için;


- Toplam kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu İçerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılmasını,


- Çalışanlarımızla birlikte, kalite bilincini tesis etmeyi müşterilerimiz için; anlayışlı, güvenilir, sağlam, sözünde duran ve aranılan firma olmayı,


- Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin yurt içi ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesini,


- Firma kültürümüzde uygun teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek hitap ettiğimiz sektörlerde kalite açısından öncülüğümüzle örnek gösterilen bir kuruluş olmayı,


Kalite politikası olarak beyan eder...